Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania (używania) przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu danych osobowych, powierzonych nam przez użytkowników naszej strony internetowej: www.sklep.filharmonia.opole.pl

Ponieważ szanujemy Państwa prywatność, chcielibyśmy wyjaśnić w ogólnych zarysach, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane,  w jakim zakresie podane nam dane są przetwarzane, oraz do jakich celów wykorzystywane, komu udostępniane oraz jak je chronimy, by umożliwić Państwu świadome, samodzielne i swobodne podjęcie decyzji o korzystaniu z naszej strony.

Dane osobowe

Dane osobowe, przekazywane przez użytkowników, a zawarte w formularzach rejestracyjnych umieszczonych na stronie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu (np. Newsletter, formularz rejestracyjny serwisu umożliwiającego zakup biletów na nasze koncerty i imprezy za pośrednictwem internetu), oraz dane, które gromadzone są automatycznie, przetwarzane są przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24.

Filharmonia Opolska, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych, zbiera wyłącznie  dane niezbędne dla realizacji celów, w których są zbierane, w minimalnym zakresie. W przypadku serwisu służącego do sprzedaży biletów oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, czyli Newslettera Filharmonii Opolskiej będą to: imię i nazwisko rejestrującego się użytkownika oraz jego adres e-mail i telefon.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu  usług drogą elektroniczną.

Powierzając nam swoje dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych a także, w przypadku zakupu biletów przez nasz serwis, operatorzy płatności. Filharmonia Opolska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych użytkowników strony innym osobom bądź instytucjom.

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wymogów:

  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane inaczej RODO – stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi
  • ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Strona Filharmonii Opolskiej wykorzystuje mechanizmy tzw. cookies, czyli małych, nieszkodliwych dla komputera (bądź innego urządzenia końcowego) odbiorcy ani dla jego użytkownika, plików tekstowych, które przechowywane są na dysku komputera (bądź w urządzeniu końcowym) użytkownika. Mechanizm ten stosujemy wyłącznie w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz ew. w celach statystycznych.

Użytkownik strony może w każdej chwili dokonać zmian ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by zablokowana została automatyczna obsługa plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub by otrzymywać informować o każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania.

Wyłączenie bądź zmiana ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

Partnerzy

Strona Filharmonii Opolskiej zawiera odnośniki i linki do stron internetowych naszych Partnerów. Filharmonia Opolska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach.

Postanowienia końcowe

W związku ze stałym rozwojem i postępem techniki, a także ze zmianami przepisów prawnych, zasady określone w powyższym dokumencie mogą ulec zmianie. Informacje o ewentualnych zmianach znajdą Państwo na naszej stronie.

Korzystanie w jakikolwiek sposób ze strony internetowej Filharmonii Opolskiej wiąże się z akceptacją przez użytkownika zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.